ANBI

ANBI

Stichting Klaterklanken
Deze stichting is organisator van Festival Klaterklanken en bezit sinds 2020 de ANBI status.

Doelstelling is om een breed publiek te laten kennis nemen van en genieten van klassieke muziek.

Stichting Klaterklanken
Van Oosten de Bruijnstraat 5
2014 VL Haarlem
RSIN 820972411
KVK nummer 34347273

Contactpersoon stichting: Christel Gouweleeuw (zakelijke leiding), 0647240814

Doelstelling is het organiseren, realiseren, ondersteunen en anderszins tot stand brengen en bevorderen van culturele activiteiten voor iedereen van 0-100 jaar.

Bestuur: Marco Kooistra (voorzitter), Pieter van der Spek (penningmeester), Frank van der Schaar (secretaris). Het bestuur werkt onbezoldigd.

Jaarverslag 2019

Projectplan Klaterklanken 2021